Akcja katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33), poprzez podejmowanie i realizację ewangelizacyjnego zadania Kościoła.

Rację swego istnienia znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Błogosławiony Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich,  którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej. Podejmując to wezwanie, Komisja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.

Stowarzyszenia Akcji Katolickiej są na całym świecie. W Polsce obejmuje ok. 25 tyś. członków. Nasz Parafialny Oddział zawiązał się w roku 2004 i gromadzi wokół siebie 19 osób. Pierwszym prezesem zatwierdzonym przez arcybiskupa ks. Henryka Muszyńskiego został p. Jacek Pluciński, a następnym p. Konrad Pawlak, który funkcję prezesa pełni do chwili obecnej. Asystentem parafialnym jest proboszcz parafii, a asystentem diecezjalnym ks. Krzysztof Redlak, proboszcz parafii w Miłosławiu.

Krajowym prezesem Akcji Katolickiej jest p. Halina Szydełko.

Patronem Akcji Katolickiej jest Św. Wojciech.

Na przestrzeni kilku lat działalności, a w szczególności w obchodzonym w latach 2012/2013 Roku Wiary, stowarzyszenie próbuje odpowiedzieć na wiele ważnych pytań: Jakie zadania powierzyć, o czym przypomnieć? Czy daję świadectwo w pracy, w rodzinie, w życiu społecznym? Czy moje życie wyraża wiarę silną, pewną i radosną? Szukając odpowiedzi na pytania, jakie stawia nam Jezus Chrystus, Akcja Katolicka jest miejscem, gdzie uczymy się być świadkami, jest też szkołą świadectwa i świadków. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu naszej parafii, współpracując z proboszczem i księżmi posługującymi. Zawiązała się także grupa przygotowująca oprawę liturgiczną podczas Mszy św. w Niedzielę o godz. 10.30. Uczestniczymy w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Naszą duchowość pogłębiamy uczestnicząc w rekolekcjach. W każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się na Eucharystii i spotkaniu formacyjnym z asystentem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Niech Chrystus Pan, Król Wszechświata będzie w naszych sercach dziś i na wieki, wieków.