Ichtis

Młodzieżowa Grupa Ichtis – Powstała we wrześniu 2012 roku z inicjatywy ks. Przemysława Warchała. Początkowo skupiała wokół siebie uczniów wrzesińskiej szkoły ponadgimnazjalnej, którzy spotykali się, aby podyskutować o sprawach związanych z wiarą chrześcijańską, interesujących młodzież. Po kilku miesiącach grupa zaczęła przybierać bardziej sformalizowany charakter. Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdy poniedziałek o godzinie 19:30 w domu katechetycznym. Ichtis tworzy 10 osób w wieku od 17 do 24 lat. Opiekunem duszpasterskim jest ks. Przemysław Warchał. Grupa spotyka się, aby skonfrontować problemy dzisiejszego świata oraz swój światopogląd z wartościami chrześcijańskimi. Są to też swego rodzaju spotkania formacyjne, połączone z lekturą Pisma Świętego i adoracją Najświętszego Sakramentu. W co drugą niedzielę miesiąca poszczególni członkowie grupy biorą czynnie udział we Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 18:00 poprzez Liturgię Słowa. Ichtis to także integracja: raz w miesiącu (najczęściej w czwartki) organizowane są spotkania tzw. „kulturalne” poza domem katechetycznym, w miejscu wcześniej ustalonym, w zależności od tego, na jaki rodzaj rozrywki młodzież ma ochotę. Grupa jest przez cały czas otwarta i chętnie przyjmie do swojego grona nowych członków w wieku ponadgimnazjalnym, a także studentów. Skarbnikiem grupy, sprawującym pieczę nad finansami Ichtis jest Wojciech Kowalski, lektor w parafii, zastępcą prezesa jest Maria Kowalska, a prezesem grupy - Natalia Ratajczyk. Serdecznie zapraszamy zainteresowaną młodzież do skorzystania z możliwości dołączenia do nas!

Chwała Panu