Historia

Parafię Świętego Kazimierza Królewicza we Wrześni powołał do istnienia 1 maja 1983 r. ówczesny Prymas Polski Ks. Józef Glemp. Pierwsza msza w kaplicy została odprawiona 10 września tego samego roku przez bp. Jana Czerniaka. W krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu parafian powstał  Dom Katechetyczny wraz z plebanią. 14 kwietnia 1996 roku wmurowano kamień węgielny, który rozpoczął budowę kościoła. Jeszcze tego samego roku na wieży kościoła zostały zawieszone trzy dzwony, do której w 2001 roku dołączono zegar elektroniczny z czterema tarczami. Świątynia powstała w roku 1996, gdzie konsekracji dokonał Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński dnia 18 września tego samego roku, w święto patrona młodzieży – Stanisława Kostki. W Kościele umieszczone są witraże obrazujące wizerunki Świętych: Wojciecha, Jadwigi, Kazimierza, Stanisława oraz w zakrystii ministranckiej: Dominika Savio oraz Jana Bosko. Nad wejściem głównym znajduje się witraż o średnicy 22,5m z wizerunkiem Matki Bożej i Dzieciątkiem Jezus. Od strony wieży natomiast umiejscowiono witraże-symbole apostolskie, przedstawiające: Świętego Mateusza, Świętego Łukasza, Świętego Marka oraz Świętego Jana. Z okazji 20 lecia parafii w 2003 roku powstało malowidło na jednej ze ścian przy ołtarzu, ilustrujące życie Świętego Kazimierza, patrona parafii oraz znajdujący się w jego centrum obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a także wykonano ozdobę, okalającą tabernakulum w postaci krzaku gorejącego. 

Pierwszym proboszczem był Andrzej Zientek, który swoja posługę sprawował do 1988 r. Następnie ks. Stanisław Głowski w latach 1988-2008, ks. Tomasz Głuszak od 2008 do 2009 roku. Aktualnie proboszczem parafii od 2009 roku jest ks. Dariusz Kozłowski. 

TabernakulumParafia skupia wokół siebie wiele prężnie działających grup: Niewiasty i Matki Różańcowe, grupa neokatechumenalna, akcja katolicka, schola dziecięca prowadzona przez panią Magdalenę Witkowską i Karolinę Witkowską, wraz z naszym organistą panem Pawłem Antczakiem, grupa Promyczki, która pod opieką naszego wikariusza ks. Artura Bartkowiaka i Panią Aleksandrę Kasprzyk obejmuje swoją działalnością opiekę niepełnosprawnych i ich rodziny. Ministrantami i lektorami w naszej parafii opiekuje się ks. Artur Bartkowiak i Pan szafarz Jarosław Woźniak. W parafii działają również Wojownicy Maryi, którym przewodzą Pan Łukasz Mularczyk i Tomasz Nawrot. W działaniu duszpasterskim wspierają nas także panie katechetki: Grażyna Silakowska, Dorota Dolata. Przy parafii istnieje także grupa aerobikowa „W zdrowym ciele zdrowy duch”, promująca aktywny tryb życia wśród osób dojrzałych.