Zmiany w posłudze duszpasterskiej spowodowane stanem epidemii

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka dotyczącym wykonywania posługi duszpasterskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii.

Rozporządzenie opublikowano na stronie Archidiecezji

 

 

 

 

Stan zagrożenia epidemicznego

Publikujemy komunikat Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, proszę Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej Mszy świętej.


Wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej przypominam o dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych do 29 marca br., prosząc, by z tej możliwości skorzystali. Zalecam to szczególnie osobom w podeszłym wieku, chorym, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim, którzy czują obawy przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Jednocześnie proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu.


Kapłanów i osoby życia konsekrowanego proszę, aby każdego dnia – bez udziału wiernych – odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi.


Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu i z serca błogosławię.

Wojciech Polak
Prymas Polski

 

 

 

Jak przyjmować komunię świętą na rękę?

Wskazówki:

  1. Komunię świętą na rękę przyjmuje się w pozycji stojącej, nie należy klękać.
  2. Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta (kapłan składa wówczas hostię na lewej ręce, a wierny prawą wkłada komunikant do ust).
  3. Nie sięgamy sami po komunikant; czekamy aż kapłan położy nam hostię na rękę.
  4. Obie dłonie należy wyciągnąć na wysokości klatki piersiowej/ramion, aby szafarz mógł je bez problemu dostrzec.
  5. Przed spożyciem komunii nie należy jej całować.
  6. Komunikant trzeba koniecznie włożyć do ust przy kapłanie – nie można odchodzić z komunią świętą na ręce.
  7. Po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszej dłoni nie zostały jeszcze jakieś okruchy, cząstki konsekrowanej hostii. Jeżeli tak, to należy je również spożyć.

 

 

 

Wieczór Uwielbienia

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uwielbiać Boga śpiewem i modlitwą, na Wieczór Uwielbienia w niedzielę 23. lutego po Mszy Świętej o godzinie 18:00

Bal Wszystkich Świętych 2019

Zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii  na kolejny bal Wszystkich Świętych, który tym razem odbędzie się w parafii Św. Królowej Jadwigi w czwartek 31 pazdziernika o godz. 19.30.

Zaczniemy wszystko w kościele, a potem wspólna zabawa w salkach katechetycznych.

Szczegóły na wywieszonym plakacie.