Namaszczenie chorych

namaszcenie

Jest  to sakrament uzdrowienia, o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

Dlatego sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym – należy pamiętać, żeby wezwać kapłana odpowiednio wcześnie.

 

Odwiedziny chorych

Chorych i osoby starsze naszej parafii, które nie są w stanie uczestniczyć we mszy św. w kościele, odwiedzamy z sakramentami (spowiedź, Komunia św., namaszczenie chorych) zazwyczaj w pierwszą sobotę każdego miesiąca od godz. 8.30.

Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym lub telefonicznie.

Co należy przygotować?
- Stół nakryty białym obrusem,
- Krzyż i dwie zapalone świece, watę (jeśli będzie udzielany sakrament chorych),
- Można przygotować naczynie z wodą święconą.