Bierzmowanie

bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia tego Sakramentu trwa trzy lata i obejmuje wszystkie klasy szkoły gimnazjalnej. Opiekę nad przygotowującymi się do przyjęcia tego sakramentu sprawuje ks. Artur Bartkowiak. Spotkania formacyjne, o których młodzież jest informowana m.in. przez ogłoszenia duszpasterskie, odbywają się w czasie trwania roku szkolnego. Poza spotkaniami, młodzież zobowiązana jest także do uczestnictwa w Eucharystii regularnie, a także korzystania z Sakramentu Spowiedzi oraz brania udziału w nabożeństwach okresowych tj. różaniec, droga krzyżowa, roraty, nabożeństwo majowe itp. według zasad ustalonych przez opiekuna. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej.

TERMIN SPOTKANIA: