Eucharystia - I Komunia święta

Kościół żywo poleca wiernym, będącym w stanie łaski uświęcającej, by przyjmowali Komunię świętą zawsze, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii.  (por. Katechizm Kocioła Katolickiego, 1417).

Do I Komunii św. przygotowują się dzieci z drugich klas szkoły podstawowej. Dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. uczestniczą w katechezie w szkole, a także – wraz z rodzicami – w przygotowaniu formacyjnym w kościele. Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Karol Łybek oraz pani katechetka Grażyna Silakowska.
Termin I Komunii św. w naszej parafii jest stały i jest nim piąta niedziela maja lub (jeśli w maju są tylko cztery niedziele) pierwsza niedziela czerwca.

Zasadniczo do komunii świętej przystępują dzieci w wieku 8-9 lat, przypadające na trzecią klasę szkoły podstawowej.

 Plan niedzielnych spotkań duszpasterza parafii z dziećmi I komunijnymi w salce katechetycznej 2017/2018 (g.11.30);

29.10.2017; 26.11.2017; 17.12.2017; 04.02.2018; 25.03.2018; 29.04.2018; 27.05.2018 

 

 Spowiedź dzieci w rocznicę I-szej Komunii Świętej odbędzie się 30-go maja o godz. 17:00 ;