Eucharystia - I Komunia święta

sw_komunia

Kościół żywo poleca wiernym, będącym w stanie łaski uświęcającej, by przyjmowali Komunię świętą zawsze, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii.  (por. Katechizm Kocioła Katolickiego, 1417).

Do I Komunii św. przygotowują się dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej. Dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. uczestniczą w katechezie w szkole, a także – wraz z rodzicami – w przygotowaniu formacyjnym w kościele. Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Artur Bartkowiak oraz pani katechetka Grażyna Silakowska.
Termin I Komunii św. w naszej parafii jest stały i jest nim piąta niedziela maja lub (jeśli w maju są tylko cztery niedziele) pierwsza niedziela czerwca.