Chrzest

chrzest

Sakramentu chrztu w parafii Świętego Kazimierza Królewicza we Wrześni udziela się podczas Mszy Świętych, a także z ważnych względów poza Mszą Świętą. 

Rodzice dziecka winni wybrać dla niego rodziców chrzestnych, którzy mają obowiązek wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. Spełnia się ten wymóg prawa także wówczas, gdy w obrzędzie chrztu św. uczestniczy tylko jeden z rodziców chrzestnych.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? Chrzestnym może zostać osoba, która jest katolikiem, wyznającym swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania .

Kto nie może zostać rodzicem chrzestnym? Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) oraz młodzież, która nie uczestniczy w szkolnej katechizacji. 

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu:
1. akt urodzenia dziecka (odpis)
2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców 
3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Rodzice dziecka, jeżeli nie ma temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty (nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego – a więc tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie).