Grupa Promyczki

promyczki

"Wiara i Światło" powstała z wiary, że każda z osób upośledzonych umysłowo jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. "Wiara i Światło" jest także przekonana, że każda osoba, w pełni sprawna, czy upośledzona jest jednakowo kochana przez Boga, że Jezus mieszka w każdej z nich. "Wiara i Światło" wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej upośledzona jest powołana, by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie.

Wspólnota „Wiara i Światło” to z reguły grupa 10-20 osób niepełnosprawnych umysłowo (dzieci, młodzież i dorośli), ich rodzice oraz przyjaciele, którzy  spotykają się przynajmniej raz w miesiącu na modlitwie i przyjacielskich spotkaniach przy herbacie.

Wspólnota o wdzięcznej nazwie „Promyczki”, zakorzeniona jest w  naszej parafii Świętego Kazimierza Królewicza od 15 lat. Na terenie Wrześni działają jeszcze  dwie ruchu „Wiara i Światło”: wspólnoty przy parafii Farnej  „Jutrzenka”(najstarsza) oraz  przy parafii Świętej Jadwigi  „Uśmiech”.  Poza regularnymi spotkaniami wspólnota podejmuje szereg działań m.in.: organizuje wyjazdy wakacyjne na basen, pielgrzymkowe do sanktuariów. Członkowie wspólnoty biorą co roku udział  w „Archidiecezjalnym Festiwalu Twórczości Religijnej  Osób Niepełnosprawnych”. Szczególnie ważna dla wspólnoty jest pomoc przyjaciół i młodych osób. Jak powiedział  Jean Vanier, jeden z inicjatorów ruchu: „Dostrzec człowieka i docenić go w osobie upośledzonej to spotkać miłujące Oblicze Boga”.  Przyjaciele „Promyczków” doświadczają ze spotkań z osobami niepełnosprawnymi  radości i ufności dzieci Bożych.

Więcej o historii ruchu „Wiara i Światło” oraz o podejmowanych przez jego członków inicjatywach można przeczytać na stronie:
http://www.wiaraiswiatlo.pl/

koordynator „Promyczków” Aleksandra Kasprzyk