Sakrament małżeństwa

Ślubów w naszej parafii udziela się w zależności od terminu jaki z ks. Proboszczem ustalili narzeczeni. Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje kurs przedmałżeński, spotkania z księdzem Proboszczem, spotkania w poradnictwie rodzinnym oraz spowiedź dla narzeczonych.

Narzeczeni mają obowiązek :
1. Ustalić dzień i godzinę ślubu (można to uczynić nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa).
2. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z ks. Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego.

Na wspomniane spotkanie należy przynieść następujące dokumenty:
- dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
- świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
- pełny odpis aktu chrztu (ważne do trzech miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu),
- świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) ważne do trzech miesięcy
  przed wyznaczoną datą ślubu,
- zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

UWAGA

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu (27 listopada 2016) weszła w życie w archidiecezji gnieźnieńskiej nowa instrukcja duszpasterska, regulująca zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. W myśl dokumentu przygotowanie odbywać się będzie w ramach specjalnych katechez dla narzeczonych, a nie jak dotąd w ramach katechezy ponadgimnazjalnej. Katecheza ta jest podstawową i obowiązkową formą przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczeni winni ją rozpocząć minimum pół roku przed planowanym ślubem. Zaświadczenia wydane przed 27 listopada 2016 zachowują ważność i są w pełni honorowane.

 

Rejon wrzesiński

Golina, parafia pw. MB Szkaplerznej, 4 marca - 8 kwietnia 2017, g. 19.00

Kleczew, parafia pw. św. Andrzeja, 5 marca - 9 kwietnia 2017, g. ?

Biechowo, parafia pw. Narodzenia NMP, 30 kwietnia - 3 czerwca 2017, g. ?

Kołaczkowo, parafia pw. św. Ap. Judy i Tadeusza, 3 września - 8 października 2017, g. 20.00 

Słupca, parafia pw. bł. Michała Kozala, 12 listopada - 17 grudnia 2017, g. 18.00 

Słupca, parafia pw. św. Wawrzyńca, 5 marca - 9 kwietnia 2017, g. 16.00 

Strzałkowo, parafia pw. św. Doroty, 5 marca - 9 kwietnia 2017, g. 16.00 

Września, parafia pw. Świętego Krzyża, I część 23 kwietnia - 7 maja, ll część 28 maja - 4 czerwca 2017, g. 16.00

Września, parafia pw. Wniebowzięcia NMP, 12 lutego -19 marca 2017, g. 16.00 

Nekla, parafia pw. św. Andrzeja, 24 września - 19 października 2017, g. ? 

Września, parafia pw. św. Jadwigi Królowej, 5 marca - 9 kwietnia 2017, g. 16.00

Września, parafia pw. św. Kazimierza Królewicza, 10 września - 15 października 2017, g. 16.00 

Września, parafia pw. Świętego Ducha, 21 maja - 25 czerwca 2017, g. 15.00 

Ląd, parafia pw. NMP, 18 lutego - 25 marca 2017 i 14 października -19 listopada 2017, g. 20.00

 

3. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie kolejne niedziele.