Sakrament małżeństwa

slub

Ślubów w naszej parafii udziela się w zależności od terminu jaki z ks. Proboszczem ustalili narzeczeni. Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje kurs przedmałżeński, spotkania z księdzem Proboszczem, spotkania w poradnictwie rodzinnym oraz spowiedź dla narzeczonych.

Narzeczeni mają obowiązek :
1. Ustalić dzień i godzinę ślubu (można to uczynić nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa).
2. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z ks. Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego.

Na wspomniane spotkanie należy przynieść następujące dokumenty:
- dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
- świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
- pełny odpis aktu chrztu (ważne do trzech miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu),
- świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) ważne do trzech miesięcy
  przed wyznaczoną datą ślubu,
- zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

UWAGA

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu (27 listopada 2016) weszła w życie w archidiecezji gnieźnieńskiej nowa instrukcja duszpasterska, regulująca zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. W myśl dokumentu przygotowanie odbywać się będzie w ramach specjalnych katechez dla narzeczonych, a nie jak dotąd w ramach katechezy ponadgimnazjalnej. Katecheza ta jest podstawową i obowiązkową formą przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczeni winni ją rozpocząć minimum pół roku przed planowanym ślubem. Zaświadczenia wydane przed 27 listopada 2016 zachowują ważność i są w pełni honorowane.

 

Rejon wrzesiński

Września, parafia pw. św. Jadwigi Królowej, w okresie Wielkiego Postu

Września, parafia pw. św. Kazimierza Królewicza, na przełomie września i października

Września, parafia pw. Świętego Ducha, na przełomie maja i czerwca

3. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie kolejne niedziele.