Schola dziecięca

sw_cecylia

Schola, grupa dzieci zarażająca śpiewem innych i uświetniająca co niedzielne msze św. o godz.12 została założona przez Annę Zimną. Natomiast pomysłodawcą nazwy  scholi (Angels Band) śpiewające anioły z góry wymyślił ks. Piotr Kunicki. Grupa zaistniała poprzez zebranie kilku osób: najpierw do najstarszej w naszej grupie 16-letniej Klaudii dołączyły dziewczyny i chłopcy w wieku od 7 do 16 lat. Dzieciaki swoją działalność rozpoczęły od kolędowania w święta na Mszy Świętej w 2012 roku. Z czasem grupa rozrosła się aż do 24 osób. Aktualnie spotyka się na próbach co sobotę o godz. 12:00, a w niedziele z pasją, zamiłowaniem i dostatkiem dużej energii, zaraża śpiewem resztę dzieciaków. Chórzyści do swoich popisowych występów zaliczają pożegnanie w naszej parafii byłego wikariusza ks. Piotra. Natomiast 28 października 2012 roku dostąpili zaszczytu wzięcia udziału w koncercie danym ku czci Matki Bożej („Spotkania z Pieśnią Maryjną”) w kościele św. Ducha we  Wrześni, a także uświetniania uroczystości I Komunii Świętej w naszej parafii zarówno w 2012 jak i 2013 roku. Grupa w swoim dorobku ma także prezentację na spotkaniu Koła Rencistów i Emerytów NSZZ „Solidarność”. Angels Band ma w swoim repertuarze już ponad 120 pieśni, a także wiele kolęd i pastorałek. Pieśnią przewodnią grupy jest „Tobie chór aniołów”, nawiązująca do nazwy zespołu. Oprawę muzyczną oraz wokalną swoją pieczą objęli: organista naszej parafii pan Paweł Antczak i pani Anna Zimna. Akcję wspiera ks. proboszcz Dariusz Kozłowski. Po wielu latach schola nie zniknęła i cały czas się rozwija i służy naszej wspólnocie parafialnej. Obecnie opiekę nad grupą sprawuje Pani Magdalena Witkowska i Pani Karolina Witkowska.  

Za wsparcie oraz szerzenie wśród dzieci zapału do śpiewania życzymy obecnym prowadzącym i śpiewającym dzieciakom wiele sił i opieki św. Cecylii patronki śpiewu kościelnego. 

 

Bóg zapłać za Waszą obecność i chęć działania dla naszej parafialnej wspólnoty św. Kazimierza Królewicza