SANTO SUBITO !!!


Chcąc przygotować się duchowo do wielkiego wydarzenia, jakim była kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących odbył się konkurs plastyczny i literacki dotyczący Papieża Polaka. Młodzież aktywnie włączyła się w to twórcze przedsięwzięcie a najlepsi zostali podczas Rekolekcji Wielkopostnych nagrodzeni pięknymi albumami wręczonymi przez dyrektora szkoły oraz proboszcza.
Członkowie naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej zainicjowali w piątek 25.04 o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa pod pomnikiem Jana Pawła II przy wrzesińskiej Farze skupiła wiernych, którzy pośród codziennego gwaru i zgiełku potrafili znaleźć czas, aby zatrzymać się i powierzyć sprawy swojego życia świętemu naszych czasów.
W sobotę młodzież razem z ks. Przemysławem Warchałem przygotowała rozważania oraz apel. Przy pomniku znajdującym się obok naszej świątyni o godz. 21 parafianie odśpiewali ukochaną pieśń Jana Pawła II – Barkę, odmówili cząstkę różańca dziękując Panu Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II.